30×90

لوچزا طوسی

گروه کالا : سرامیک پرسلان سطح محصول : مات بافت محصول : دو نوع صاف و استراکچر طرح محصول : سنگ مَرمَر رگه دار سایز محصول : 90 × 30…

آریل تیره

گروه کالا : سرامیک پرسلان سطح محصول : مات بافت محصول : دو نوع صاف و استراکچر طرح محصول : سنگ سایز محصول : 90 × 30 رنگ محصول :…

آریل روشن

گروه کالا : سرامیک پرسلان سطح محصول : مات بافت محصول : دو نوع صاف و استراکچر طرح محصول : سنگ سایز محصول : 90 × 30 رنگ محصول :…

لوچزا قهوه ای

گروه کالا : سرامیک پرسلان سطح محصول : برّاق بافت محصول : دو نوع صاف و استراکچر طرح محصول : سنگ قهو ه ای رگه دار سایز محصول : 90…

مشکی

گروه کالا : سرامیک پرسلان سطح محصول : برّاق بافت محصول : دو نوع صاف و استراکچر طرح محصول : تک رنگ ساده سایز محصول : 90 × 30 رنگ…

سفید

گروه کالا : سرامیک پرسلان سطح محصول : برّاق بافت محصول : دو نوع صاف و استراکچر طرح محصول : تک رنگ ساده سایز محصول : 90 × 30 رنگ…